1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Toyota inwestuje w badania
05-09-2022

Toyota inwestuje w badania nad bezpieczeństwem na drogach

Sprawdź szczegóły
Toyota Collaborative Safety Research Center (CSRC) rozpoczął w tym roku trzeci pięcioletni program badawczy nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, na który Toyota przeznaczyła 30 mln dolarów. Przez 11 lat Toyota zainwestowała w badania CSRC nad bezpieczeństwem 85 mln dolarów.
  • Toyota przeznaczyła 30 mln dolarów na kolejną fazę badań nad bezpieczeństwem na drogach. W kwietniu Toyota Collaborative Safety Research Center (CSRC) uruchomiła 9 projektów, do których w sierpniu dołączyły 4 kolejne. 

    Wszystkie badania są realizowane we współpracy z uznanymi amerykańskimi instytucjami naukowymi, w tym z University of Virginia, University of Michigan Medical School, University of California San Diego, University of Nebraska Medical Center, Iowa State University i University of Wisconsin-Madison. Ich wyniki zostaną udostępnione publicznie, aby cała branża motoryzacyjna mogła z nich korzystać przy rozwijaniu własnych projektów mających wpływ na bezpieczeństwo czynne i bierne.

Toyota wspiera nowe badania nad bezpieczeństwem

4 nowe projekty badawcze CSRC skupią się na tym, w jakim kierunku powinny być rozwijane technologie bezpieczeństwa. Będą one uwzględniały różne sytuacje na drodze, a także cechy fizyczne poszczególnych uczestników ruchu – ich wiek, płeć, budowę ciała czy stopień sprawności. 

Naukowcy zauważyli, że w przypadku wypadków drogowych jednego typu może dochodzić do bardziej lub mniej poważnych zranień w zależności od tego, czy ofiarą jest mężczyzna, czy kobieta. Dotyczy to w szczególności uszkodzeń stawu skokowego. Badacze z CSRC przeprowadzą eksperymenty przy użyciu wirtualnych manekinów THUMS, biologicznych tkanek i badań obrazowych stosowanych w medycynie. Pozwolą one odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób najczęściej dochodzi do uszkodzeń kostki.

  • Drugi z realizowanych projektów skupi się technologiach, które mogą powstrzymać kierowców niezdolnych do prowadzenia (pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających) przed stworzeniem zagrożenia dla siebie i innych ludzi. Zespół ma nadzieję, że uda się do tego wykorzystać kamery i czujniki już dziś montowane w seryjnych samochodach.

    Trzeci projekt będzie poświęcony wykrywaniu u kierowcy nagłego pogorszenia stanu zdrowia – ataku serca, udaru mózgu czy zasłabnięcia. Naukowcy przeanalizują informacje medyczne oraz dane rejestrowane przez systemy samochodów w czasie tego typu zdarzeń, aby zidentyfikować fizjologiczne i behawioralne sygnały, że kierowca za moment nie będzie w stanie prowadzić. Jeśli się to uda, systemy bezpieczeństwa będą mogły odpowiednio zareagować, zatrzymując np. samochód i włączając światła awaryjne.

Czwarty projekt skoncentruje się na tym, jak utrzymać skupienie kierowcy w sytuacji, gdy prowadzenie staje się coraz bardziej zautomatyzowane. Korzystając z symulatora jazdy, inżynierowie opracują technologie podtrzymywania koncentracji u kierowcy i wspierania jego zaangażowania.

Zapobieganie kolizjom na skrzyżowaniu

Wspomniane wyżej projekty dołączą do 9 innych przedsięwzięć, które zostały włączone do programu CSRC w kwietniu. Są one realizowane wspólnie z takimi instytucjami jak Massachusetts Institute of Technology, Children’s Hospital of Philadelphia, University of Michigan Transportation Research Institute, University of Iowa i Virginia Tech. 

Projekty te dotyczą m.in. interakcji między użytkownikami dróg, którzy nie znajdują się w samochodach, np. rowerzystami, osobami na e-skuterach czy na elektrycznych wózkach inwalidzkich, aby opracować kolejne funkcje systemów wsparcia kierowcy. Analizują zachowania kierowców na skrzyżowaniach – zarówno tych bezpiecznych, jak i tych ryzykownych oraz zakończonych wypadkiem. Pozwoli to dodać nowe funkcje do systemu zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniu. 

Zespoły badawcze skupią się też na tym, jak najskuteczniej edukować kierowców, aby umieli korzystać z systemów bezpieczeństwa czynnego w swoich samochodach. Szczególnie ciekawym zagadnieniem jest dotarcie do kierowców z wiedzą o nowych funkcjach, które wzbogaciły wyposażenie ich samochodów dzięki aktualizacjom online. 

85 milionów dolarów na poprawę bezpieczeństwa

Collaborative Safety Research Center to ośrodek badań nad bezpieczeństwem na drogach stworzony przez Toyotę w 2011 roku. Swoje projekty realizuje on we współpracy z uczelniami, szpitalami i instytutami naukowymi. W latach 2011-2022 CSRC otrzymał 85 mln dolarów na badania podstawowe, w tym na opracowanie narzędzi i procedur do testowania skuteczności zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) oraz na analizę wpływu zachowań ludzi na bezpieczeństwo. 

W swoich badaniach CSRC uwzględnia m.in. różnice w stylach prowadzenia w różnych kulturach, wpływ obecności w samochodzie dzieci na skutki wypadków czy subiektywne poczucie bezpieczeństwa w poszczególnych grupach socjoekonomicznych. 

CSRC uruchomił już łącznie 98 projektów badawczych we współpracy z ponad 30 instytucjami. Opublikował 260 artykułów naukowych, przy zaangażowaniu ponad 300 naukowców. Prace Centrum wniosły znaczący wkład w rozwój badań nad bezpieczeństwem transportu i w tworzenie nowych technologii.